Termékek
Menü

Bejelentkezés

Elfelejtetted a jelszavad?

Segítünk!

Új felhasználó vagy? Regisztrálj!

LEGYEN ÖRÖM A MOSOGATÁS!

Mosogatószerek 15% kedvezménnyel! A részletekért kattints!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Szállító által a termék értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek
„LAKOSSÁGI ÁSZF”

Érvényes: 2024. június 1-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a VECTRA-LINE Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2146 Mogyoród, Szadai út 10., képviseli: Kárpáti Márk ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@vectraline.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-231689, adószáma: 14548442-2-13) Szállítónak (a továbbiakban Szállító), és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Partnernek (a továbbiakban Partner) a Szállító www.homeofficeshop.hu weboldalán keresztül bonyolított adásvétele során történő együttműködésének feltételeit tartalmazza.

A Szállító főtevékenysége szerint irodaszer kis- és nagykereskedelmével foglalkozó társaság.

1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1. A Szállító teljesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történhetnek, amelyek a Partner internetes regisztrációja során megadott külön nyilatkozatával a Partner által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Partner a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.2. A Partner az internetes regisztrációját követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Szállító által közölt árjegyzék szerinti vételárat a megállapodott fizetési módon és határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. A Szállító számviteli és logisztikai rendszerének speciális jellegére figyelemmel kizárólag 4.2. pontban írt területre értékesíti termékeit. A 4.2. pontban írt területen kívüli székhellyel, lakóhellyel rendelkező Partnerek regisztrációját a rendszer az irányítószám alapján automatikusan visszautasítja.

2.2. A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozattal Partner hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Szállító a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szállító a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a Partner előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

2.3. A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szállító folyószámláján megjelenik.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szállító felé a megrendelését a regisztrációját követően adhatja le. A rendelés visszaigazolás esetleges nem várt elmaradása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Szállító és a Partner között érvényesen létrejön.

3.2. A Partner által a webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Szállító elektronikus úton haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt termékek mennyisége és a szállítás időpontja tájékoztató jellegűek, a megrendelés teljesítésének időpontját a Szállító által küldött második „Úton az áru” tárgyú e-mail tartalmazza. A felek között magyar nyelven a második visszaigazoló „Úton az áru” tárgyú e-mailben írt módon létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül.

3.3. A Partner vállalja, hogy a legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító az árlistájában, webáruházában szereplő termékek, ott feltüntetett legkisebb csomagolási egységeiben teljesíti a megrendeléseit.

3.4. A Partner ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Szállítót a működési körén kívül eső tényezőknek felróhatóan különösen nem terheli felelősség:

 • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Partner vásárlását akadályozó működési hibája;
 • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a Szállítótól származó bármely adat érkezése,
 • bármely partneri vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
 • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely partneri szoftver nem megfelelő működése;
 • az internetes szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1. A megrendelt áru szállítása a Partnerrel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott szállítási címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a Partner köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Partner számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szállító részére értesítést küldeni. A megrendelt árut a Szállító gépkocsivezetői, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 08:00 -18:00 óra között szállítják házhoz.

4.2. Budapesten és Pest vármegyében bruttó 25.000,- Ft feletti megrendelések szállításai díjmentesek, míg a bruttó 25.000,- Ft alatti megrendelések bruttó 1.490,- Ft/cím házhoz szállítási díj ellenében kerülnek kiszállításra. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító a kialakult logisztikai folyamatai miatt a Partnertől azonos napon érkező, de időben eltérő, több megrendelés esetén a házhoz szállítás díja szempontjából - a Szállító ettől eltérő visszaigazolása hiányában - külön ügyletnek minősülnek, így az értékhatár alatti házhoz szállítási díj fent részletezett értékhatárokkal megegyező módon kerül felszámításra.

4.3. Amennyiben a Partner megrendelése elérné a díjmentes házhoz szállítás értékhatárát, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs a Szállító raktárán, a megrendelés házhoz szállítása a Partner számára nem lesz díjmentes. A fennmaradó tétel(ek) rendelésének tartása és teljesítése új megrendelésnek minősül. A Szállító nem köteles az eltérő szállítási időpontú termékek egy szállítással történő teljesítésére.

4.4. Értékhatártól függetlenül, az utánvétes (futárnál, átvételkor készpénzben vagy bankkártyával fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén bruttó 490 Ft-ot számítunk fel utánvét kezelési költségként.

4.5. Amennyiben a Partner munkanapokon 16:00-ig webáruházon véglegesített megrendelését a következő munkanapon szeretné házhoz szállítással átvenni, úgy bruttó 990 Ft expressz szállítási díj megfizetése mellett jogosult ezen szolgáltatás igénybevételére.

4.6. Az áruátvételkor a Partner képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.7. Az áru kísérő okmánya a számla és a logisztikai cég bizonylata, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.8. A Partner jogosult az árut a Szállító költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

 • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő, a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
 • az árucikk nem lett megrendelve;
 • az árucikk nem időre érkezik;
 • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

* Amennyiben a Partner a házhoz szállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhoz szállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.

4.9. A Partner EUR raklapokon történő áruszállítás esetében köteles a szállítmányozónak a szállított raklapokkal megegyező darabszámú és azonos minőségű EUR csereraklapot biztosítani. A szállítmányozó a hibás, sérült, javított, nem újszerű, nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadhatja. Amennyiben a Partner a raklapos kiszállításkor nem rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű csereraklappal, abban az esetben a szállítást kísérő „Raklap kísérő” nyomtatványon rögzíteni kell és aláírással igazolni szükséges a csereraklap átadásának hiányát. Ebben az esetben a Szállító az EUR raklap értékét kiszámlázza a Partner felé bruttó 7.620,- Ft/db áron.

4.10. A megrendelt termékek helyszíni átvételét a Szállító a Partner számára hétfőtől - péntekig 7:00-tól 21:00 óráig biztosítja a telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér időpont megjelölésével, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szállító a megadott és visszaigazolt időponttól számított két munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. Amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1. A Szállító a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a Partnerrel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a Partner nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1. A Szállító raktárából csak lezárt csomag vagy bontatlan gyártói csomagolású termék kerül kiszállításra. Amennyiben a Partner a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Szállító megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Szállító kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Partnertől a káreseményről.

6.2. Amennyiben a leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozza hiba vagy hiányosság, a Partner nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Szállítóról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Partnerre.
Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni a kár bizonyíthatósága érdekében.

6.3. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1. A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés második, „Úton az áru” tárgyú visszaigazolásban szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A Szállító az árváltozás jogát fenntartja.

7.2. A Partner által elfogadott árváltoztatás esetén a Partner által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés második, „Úton az áru” tárgyú visszaigazolásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3. A Szállító aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.homeofficeshop.hu címen. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szállító semmiféle felelősséget nem vállal.

7.4. A Szállító online rendszerébe kizárólag internetes regisztrációt követően jelszóval rendelkező Partner léphet be. A Partner teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a Partnert teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Szállító nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a Partnernél, akár más harmadik személynél.

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1. A Partner a tételes átvétel elmaradása esetén a Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét köteles az áru átvételétől számított két munkanapon belül jelezni a Szállítónak a hello@homeofficeshop.hu e-mail címen. A partneri reklamációk jogosságát és az elállás megfelelőségét a Szállító reklamációkért felelős munkatársa bírálja el a reklamáció, illetve elállás beérkezésétől számított két munkanapon belül.

8.2. A szállítás során sérült termékek reklamációi esetében - visszaküldés hiányában - a Szállító a Partnertől termékfotó mellékelését kéri. Amennyiben a megrendelt áru csomagolása házhozszállítás során sérült, úgy a Partner köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvben rögzíteni a reklamáció tényét, ennek hiányában a Szállító nem vállal felelősséget a kártalanításra, az áru jóváírására.

8.3. A Szállító telephelyén személyesen átvett áruk esetén a Szállító távozást és az okmányok igazolását követően reklamációt nem fogad el a Partnertől, ezért a Partner köteles az áruátadás alkalmával a telephely elhagyása előtt, alaposan ellenőrizni a rendelt áruk minőségi és mennyiségi meglétét.

8.4. A Szállító által jogos, elfogadott visszáruk, reklamációk ellenértékét a Szállító jóváírja a Partner részére legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül, amely vagy az ellenérték visszautalásával vagy számlakompenzáció útján kerül beszámításra.

8.5. A Szállító a beérkezett reklamációk elbírálásáról negyvennyolc órán belül e-mail visszajelzést küld a Partner részére. Pozitív elbírálás esetén a Szállító a Partnerrel egyeztetett módon rendezi a reklamációt.

8.6. A Partner köteles tizennégy napon belül visszajuttatni azokat az árukat, amelyeket a Szállító reklamáció során minőségi hibásnak elfogadott.

9. MŰSZAKI TERMÉK GARANCIA

9.1. A Szállító által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

9.2. A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év; b) 250 000 forint eladási ár felett három év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Partner részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Partner a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Szállító köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Partner rendelkezésére bocsátani. A Szállító a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a Partner részére. A Szállító a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A Partner a kijavítás iránti igényét a Szállító székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szállító által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék - a jogszabályban írt kivételektől eltekintve - be-, illetve elszállítása a Partner kötelessége. A jótállás jelen „ÁSZF”-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

9.3. Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:

 • a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés;
 • szakszerűtlen karbantartás;
 • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszervíz végez el.

10. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

10.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.

10.2. A Szállító a fogyasztókra vonatkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott, fogyasztót megillető elállási jogról való tájékoztatás érdekében, a rendeletben írt, „Elállási/felmondási mintatájékoztatót”, „Elállási/felmondási nyilatkozatmintát” és „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót” www.homeofficeshop.hu weboldalán külön is közzétette.

10.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

10.4. A Partner bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

10.5. A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül.

10.6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a fogyasztónak nem minősülő Partnerek vonatkozásában felek értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

10.7. A Szállító nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

10.8. A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni, vagy a https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/?page=trader&role=c2b címen az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot igénybe venni.

10.9. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Mogyoród, 2024. június 1.

 

 

MELLÉKLETEK:

Elállási/felmondási mintatájékoztató
Elállási/felmondási nyilatkozatminta
Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató